Warung Internet
Jln. Raya Bayah - Cikotok Lebak Banten

Asep Sunandar Sunarya : JUDUL YANG LAIN DARI MEDIAFIRE

Pagelaran Wayang Golek
Ki Dalang Asep Sunandar Sunarya (KASS)
Nayaga: Giri Harja 3 Bandung - Jawa Barat
Audio MP3 Version


 · File Name: Asep Sunandar S - Amar Sakti.mp3
 · File Info: MP3 | 57.83 MB | 02:52:09 | 22.05 kHz | 47 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Arimbi Ngadeg Ratu.mp3
 · File Info: MP3 | 59.21 MB | 02:59:24 | 22.05 kHz | 46 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Arjuna Putra (Wisang Geni).mp3
 · File Info: MP3 | 98.84 MB | 04:35:52 | 22.05 kHz | 50 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - AstraJingga Gugat.mp3
 · File Info: MP3 | 58.13 MB | 02:49:18 | 22.05 kHz | 48 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Astrajingga Tiwikrama.mp3
 · File Info: MP3 | 60.24 MB | 02:55:27 | 22.05 kHz | 48 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Bambang Melasrana.mp3
 · File Info: MP3 | 60.23 MB | 02:55:25 | 22.05 kHz | 48 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Bambang Surya Ningrat.mp3
 · File Info: MP3 | 97.59 MB | 04:39:43 | 22.05 kHz | 48 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Bandung Bandawasa Nitis.mp3
 · File Info: MP3 | 58.18 MB | 02:49:27 | 22.05 kHz | 48 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Bangbang Kaca (Putra Gatot Kaca).mp3
 · File Info: MP3 | 52.61 MB | 02:51:10 | 22.05 kHz | 43 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Bima Mungkus.mp3
 · File Info: MP3 | 59.78 MB | 02:54:07 | 22.05 kHz | 48.0 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Bima Murka.mp3
 · File Info: MP3 | 88.72 MB | 04:27:26 | 22.05 kHz | 46.0 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Budak Buncir.mp3
 · File Info: MP3 | 49.05 MB | 02:47:18 | 22.05 kHz | 41 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Cepot Kembar.mp3
 · File Info: MP3 | 72.44 MB | 03:59:49 | 22.05 kHz | 42 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Dewi Nila Ningrum.mp3
 · File Info: MP3 | 82.25 MB | 04:07:24 | 22.05 kHz | 46 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Dewi Priasmara.mp3
 · File Info: MP3 | 61.16 MB | 02:58:08 | 22.05 kHz | 48 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Dorna Gugur.mp3
 · File Info: MP3 | 84.9 MB | 04:02:13 | 22.05 kHz | 49 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Gatot Kaca Krama.mp3
                   (Gatot Kaca Rarabi Astrajingga Jadi Saksi)
 · File Info: MP3 | 62.62 MB | 02:59:21 | 22.05 kHz | 49 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Irawan Palastra.mp3
 · File Info: MP3 | 59.15 MB | 02:52:16 | 22.05 kHz | 48 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Jaka Gintiri (Semar Rarabi).mp3
 · File Info: MP3 | 78.24 MB | 02:50:54 | 22.05 kHz | 64 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Karna Diperdaya.mp3
 · File Info: MP3 | 55.57 MB | 02:41:51 | 22.05 kHz | 48 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat.mp3
 · File Info: MP3 | 57.16 MB | 02:53:14 | 22.05 kHz | 46 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Kumbakarna Gugur.mp3
 · File Info: MP3 | 63.59 MB | 03:29:36 | 22.05 kHz | 42.4 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Narayana Ngalalana.mp3
 · File Info: MP3 | 61.02 MB | 02:57:43 | 22.05 kHz | 48 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Panca Suta.mp3
 · File Info: MP3 | 69.83 MB | 04:53:37 | 22.05 kHz | 39.7 Kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Pandawa Tuntas Nyamur.mp3
 · File Info: MP3 | 58.9 MB | 02:56:47 | 22.05 kHz | 46 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Prabu Gondayitma.mp3
 · File Info: MP3 | xxx MB | 02:51:33 | 22.05 kHz | 48 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Rahwana Pejah.mp3
 · File Info: MP3 | 60.01 MB | 02:48:19 | 22.05 kHz | 48.0 Kbpss
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Rama Bergawa Mukswa.mp3
 · File Info: MP3 | 58.03 MB | 02:55:02 | 22.05 kHz | 46 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Sanghiang Ajar Sakti.mp3
 · File Info: MP3 | 61.83 MB | 02:57:48 | 22.05 kHz | 49 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Sanghiang Danar Wilis.mp3
 · File Info: MP3 | 58.02 MB | 01:56:21 | 22.05 kHz | 46 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Sanghiang Dewa Brata.mp3
 · File Info: MP3 | 58.92 MB | 01:58:13 | 22.05 kHz | 46 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Sanghiang Tunggal Wibawa.mp3
 · File Info: MP3 | 40.6 MB | 02:19:31 | 22.05 kHz | 40.7 Kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name:  Asep Sunandar S - Subali Pecah.mp3
 · File Info: MP3 | 55.19 MB | 02:36:47 | 22.05 kHz | 49 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Tirta Wanara Suta.mp3
 · File Info: MP3 | 98.77 MB | 04:34:04 | 22.05 kHz | 50 kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE |

 · File Name: Asep Sunandar S - Trijaya Sakti.mp3
 · File Info: MP3 | 98.82 MB | 04:43:22 | 22.05 kHz | 48.0 Kbps
 · Upload date: March, 10 2011
 · Download Link: MEDIAFIRE  · File Name: Asep Sunandar S - Cepot Kembar.mp3
  · File Info: MP3 | 72.44 MB | 03:59:49 | 22.05 kHz | 42.2 Kbps
  · Latest Upload Date: March, 18 2011
  · Download Link: MEDIAFIRE | MEGAUPLOAD
VERSI MP4
  · MEGAUPLOAD PART 1 | PART 2 | PART 3 

  · File Name: Asep Sunandar S - Kumbakarna Gugur.mp3
  · File Info: MP3 | 63.59 MB | 03:29:36 | 22.05 kHz | 42.4 Kbps
  · Latest Upload Date: March, 10 2011
  · Download Link: MEDIAFIRE | MEGAUPLOAD 
VERSI MP4
· MEGAUPLOAD PART 1 | PART 2 | PART 3

  · File Name: Asep Sunandar S - Panca Suta.mp3
  · File Info: MP3 | 69.83 MB | 04:53:37 | 22.05 kHz | 39.7 Kbps
  · Latest Upload Date: March, 18 2011
  · Download Link: MEDIAFIRE | MEGAUPLOAD
VERSI MP4
 · MEGAUPLOAD PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4

  · File Name: Asep Sunandar S - Rahwana Pejah.mp3
  · File Info: MP3 | 60.01 MB | 02:48:19 | 22.05 kHz | 48.0 Kbps
  · Latest Upload Date: March, 18 2011
  · Download Link: MEDIAFIRE | MEGAUPLOAD
VERSI MP4
· MEGAUPLOAD PART 1 | PART 2 | PART 3

  · File Name: Asep Sunandar S - Sanghiang Tunggal Wibawa.mp3
  · File Info: MP3 | 40.6 MB | 02:19:31 | 22.05 kHz | 40.7 Kbps
  · Latest Upload Date: March, 18 2011
  · Download Link: MEDIAFIRE | MEGAUPLOAD
 VERSI MP4
· MEGAUPLOAD PART 1 | PART 2

  · File Name: Asep Sunandar S - Trijaya Sakti.mp3
  · File Info: MP3 | 98.82 MB | 04:43:22 | 22.05 kHz | 48.0 Kbps
  · Latest Upload Date: March, 18 2011
  · Download Link: MEDIAFIRE | MEGAUPLOAD
  VERSI MP4
· MEGAUPLOAD PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4   

 

40 komentar:

 1. sae pisan.
  pami aya nuunkn ARJUNA RARABI nya Kang...

  BalasHapus
 2. @djoly mangga kang lihat di
  http://rencomputra.blogspot.com/2011/04/asep-sunandar-sunarya-arjuna-rarabi.html

  BalasHapus
 3. Sip, izin sedott kang....
  hatur nuhun

  BalasHapus
 4. Buat melengkapi kang.....++++ trusssss
  http://aslisunda.wordpress.com/wayang-golek/

  BalasHapus
 5. hebat pisan koleksi wayangna. Nuhun pisan akang anu kasep....

  BalasHapus
 6. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 7. kang, punten. upami gaduh bade nyungkeun carita anoman anu dipiwarang ku batara guru kangge ngarengsekeun kajadian anu disebabkeun ku senjata baladewa. sae pisan blogna. ngadukung pisan abdi kana kasenian budaya sunda mah. hatur nuhun

  BalasHapus
 8. @badoey, bukan dihapus tapi diperbaharui, posting barunya bisa dilihat di Showing newest posts with label Pagelaran Wayang. Hatur Nuhun

  BalasHapus
 9. hatur nuhun pisan kang...
  kang, gaduh carita baladewa nyalahgunakeun senjata nenggala na teu.. hehehe
  anu nimbulkeun tsunami tea... hatur nuhun pisan., hapunten sateuacanna...

  BalasHapus
 10. vian
  lestarikeun budaya sunda... ulah eleh ku gengsi... ijin download kang

  BalasHapus
 11. hatur nuhun Kang kanggo share na, nice pisan :)

  BalasHapus
 12. kang kunaon nya???
  nyedotna rada hese uy......
  carana kumaha?????

  BalasHapus
 13. kang arjuna rarabi ga ada yg mp# na nya .mohon download pancasuta

  BalasHapus
 14. Hatur nuhuuuuunnnn kaseppppp......!!!

  BalasHapus
 15. manfaat pisan postingna...

  BalasHapus
 16. kang asep punten abdi nungken lalakon anu brajamusti brajadenta brajawikalpa brajalamatan saptarungu arasup kana raga gatot kaca puntennya kang asep ,,,
  haturnuhun pisan kangsae pisan blog'na loba euy judul" na anu sarae,,

  BalasHapus
 17. tah ningan aya..nu lengkap nuhun ah kang..
  tong hilap amengan kang blog sip kuring
  http://gado-gadoweb.blogspot.com


  permiossss
  nuhuuuuuuuunnnnn

  BalasHapus
 18. kang dupi ngadownload parta krama anu mp3 dimana?

  BalasHapus
 19. Hatur Nuhun... Sae pisan ieu web. Nuhun pisan kang.. !!! abdi ngiring dongdot, aisss... Donglot!!

  BalasHapus
 20. Mung.. Punten pisan Kang.. File anu Jaka Gintiri (Semar Rarabi).mp3 teu tiasa di download. Punten Pisan.. di upload deui atuh kang!!

  BalasHapus
 21. assalamu'alaikum..
  Punten sa teu acna, aya nu gaduh k teurasana sanghiang tunggal wibawa teu? Pami gaduh punten pang share keun.. :)

  hatur nuhun
  wassalam..

  BalasHapus
 22. nuhun kang ah ti sim kuring..
  salam kapihatur..
  bade download..

  BalasHapus
 23. nuhun nu kapihatur agan,,, ngiring raosen. wilujeung ngadangukeun,,

  BalasHapus
 24. nuhun kang...
  judul gatot kaca manjing birahi I-II aya teu...

  BalasHapus
 25. cing kang pami aya mah hoyong carita wirigi ningsih hatur nuhun sa teuaacan

  BalasHapus
 26. This sometimes makes diagnosis severe because there is no one second everlastingly by checking out tinnitus
  natural Treatments now. Maar elke minuut dat u kan
  genieten set your Tinnitus, Geoff Bow-wow's book, cure For Tinnitus, could be very utilitarian to hold at your electric pig.

  Here is my web page; is there a cure for ringing ears
  My website - noise in the head

  BalasHapus
 27. mana ieu teh file delteed atuh kang??

  BalasHapus
 28. mana ieu teh file delteed atuh kang??

  BalasHapus
 29. You could definitely see your expertise in the work you write.
  The arena hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to say how they believe. Always go after your heart.

  Also visit my weblog :: how to get your ex girlfriend back

  BalasHapus
 30. Puntn kang ie teh ko abdi te bs d0wnl0ad kumaha nya?
  1 per 1 abdi c0bi nu tampil tulisan "invalid or deleted file"
  kumaha kang nya cara d0wnl0adna?

  BalasHapus
 31. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it
  ;) I'm going to come back yet again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

  my webpage: binary Stock options

  BalasHapus
 32. What i do not understood is in fact how you're not really a lot more well-favored than you might be now. You are so intelligent. You know thus considerably in terms of this topic, produced me personally imagine it from a lot of numerous angles. Its like men and women aren't fascinated except it is one thing to accomplish
  with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. At all times handle it up!


  my blog post: what is binary options trading

  BalasHapus

Komentar tanpa NAMA (nick name) kemungkinan besar tidak akan direspon. Berkomentarlah dengan baik dan sopan demi kenyamanan bersama, komentar yang anda masukan akan sangat berarti untuk saya